زهرا بانوزهرا بانو، تا این لحظه 17 سال و 2 ماه و 21 روز سن دارد
وبلاگ منوبلاگ من، تا این لحظه 3 سال و 8 ماه و 21 روز سن دارد

خاطرات یه دختر نابینا

نابینایی، ناتوانی نیست
دو تا گل لاله که در یک زمین پر از گل لاله عکس گرفته شده
دو تا گل لاله که در یک زمین پر از گل لاله عکس گرفته شده (6 بازدید)
پسندها (2)