زهرا خانومزهرا خانوم، تا این لحظه: 17 سال و 5 ماه و 10 روز سن داره
وبلاگ جانوبلاگ جان، تا این لحظه: 3 سال و 11 ماه و 10 روز سن داره

روز نوشته های یه دختر نابینا

من به دستان خدا خیره شدم، معجزه کرد!

دنبال کنندگان این وبلاگ

رتبه جذابیت: 1,410
امتیاز جذابیت: 977
21 دنبال کنندگان
88 پسندها
46 نظرات
25 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,045
امتیاز جذابیت: 273
10 دنبال کنندگان
10 پسندها
3 نظرات
2 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,015
امتیاز جذابیت: 303
10 دنبال کنندگان
11 پسندها
21 نظرات
6 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ